Vrouwen: Tweederangs burgers?

Zijn vrouwen door de Bijbel bestempeld als minderwaardige slaafjes van de man?